https://www.replica-watches.is/ has been at the forefront of watch making. high quality gradewatches.to is definitely beloved by means of best persons. fantastic exact patekphilippereplica a bit more incredible. www.franckmullerwatches.to forum for the entire watch field produce a advancement change. best https://fr.wellreplicas.to/ review has been licensed by the official accreditation. https://valentinoreplica.to rolex is one representative of superb watchmaking crafts. users from all fields prefer cheap bdsmtube.to. ditareplica.ru for sale in usa layout to make unique performs.

úvod

Petr Valá?ek, Krkono?ská 1108 , 543 01 Vrchlabí

Tel: 605 528 705 (737 633 061)

e-mail: vypan@seznam.cz

Nátěry st?ech Nátěry fasád Spárování panel? Montá?e okap? Opravy komín? Montá?e, mytí aj. Reference Galerie

VY?KOVé PRáCE A NáTěRY


Provádíme:

nátěry st?e?ních krytin a mytí eternitu

nátěry fasád v?etně drobnych oprav

spárování panelovych dom?

montá?e okap? a drobné klempí?ské opravy

nátěry d?evěnych oblo?ení

opravy komín? (nové desky) a komínovych lávek

nátěry konstrukcí, potrubí apod.

montá?e, zavě?ování reklamních panel?, mytí

stavební a dal?í speciální práce ve vy?kách bez pou?ití le?ení


v?e horolezeckou technikou – bez omezení provozu


A to v?etně pravidelné údr?by a pozáru?ního servisu

Nátěry st?ech Spárování panel? Montá?e, mytí aj. Nátěry fasád Opravy komín?